Zarząd Stowarzyszenia

Na I Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, został wybrany czteroosobowy Zarząd :   Pan Zenon Gajewski – Prezes Stowarzyszenia Pani Elżbieta Węglewska – Wiceprezes Stowarzyszenia Pan Andrzej Rutecki – Członek Zarządu Pan Roman Gąsiorowski – Członek Zarządu

Deklaracja członkowska.

-Zgodnie z § 7 Statutu Stowarzyszenia – członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie. Jeśli jesteś zainteresowana/ zainteresowany działalnością naszego Stowarzyszenia, pragniesz pogłębiać swoja wiedzę historyczną, chcesz rozwijać postawy patriotyczne wystarczy, że pobierzesz deklarację z naszej strony, wypełnij i wyślij na adres: Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” Działdowo ul….

Jakie są cele Stowarzyszenia ?

Chcemy pielęgnować tradycje naszych Ojców. Pragniemy przekazywać wiedzę historyczną o naszej Ojczyźnie. Będziemy pielęgnować tradycję i kulturę Polski oraz szerzyć patriotyzm. Jeśli zechcesz zostać naszym członkiem napisz na adres e-mail: stowarzyszenie.dzialdowo@gmail.com Zgodnie z § 4  Statutu celami Stowarzyszenia jest: 1. Edukacja historyczna 2.Pielęgnowanie tradycji i kultury Polskiej oraz patriotyzmu 3.Propagowanie wartości chrześcijańskich